Kļūt par biedru

Kā kļūt par Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācijas biedru?

Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācijā var iestāties tikai apdrošināšanas brokeru sabiedrība. Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācijā pastāv divu veidu biedru statuss - aktīvie biedri un pasīvie biedri.

Aktīvajiem biedriem ir balsstiesības Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācijas biedru sapulcēs un piemīt visas biedru tiesības, tajā skaitā saņemt dažāda veida finansiālas atlaides Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācijas nodrošinātiem pakalpojumiem.

Pasīvajiem biedriem nav balsstiesības Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācijas biedru sapulcēs un nepiemīt tiesības saņemt dažāda veida finansiālas atlaides Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācijas nodrošinātiem pakalpojumiem, taču piemīt pārējās biedru tiesības.

Lai iestātos sLatvijas Apdrošināšanas brokeru asociācijā apdrošināšanas brokeru sabiedrībai jāaizpilda un jāiesniedz pieteikums, kas jānosūta uz Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācijas adresi vai e-pasta adresi. Lēmumu par uzņemšanu par Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācijas biedru pieņem Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācijas valde.

Pieteikuma forma aktīvajam biedram

(Jāizdrukā uz pieteikuma iesniedzēja veidlapas)

 

 

 

 

 

<pieteikuma parakstīšanas gads un datums>*

 

 

Latvijas Apdrošināšanas

brokeru asociācijai

Krišjāņa Barona ielā 64-10B,

Rīgā, LV-1011

 

 

Pieteikums

uzņemšanai par Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācijas aktīvo biedru

 

Lūdzu uzņemt <pieteikuma iesniedzēja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktadrese, e-pasta adrese, tālruņa un faksa numuri> par Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācijas aktīvo biedru. Apdrošināšanas brokeru nozarē strādājam <laika periods, kādu pieteikuma iesniedzējs jau strādā apdrošināšanas brokeru nozarē> un vēlamies lemt par nozarei svarīgiem jautājumiem, kā arī veicināt nozares attīstību Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācijas ietvaros. Iestāties Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācijā vēlamies tādēļ, ka <iestāšanās mērķis Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācijā>.

 

Pielikumā: kapitālsabiedrības reģistrācijas apliecības kopija.

 

 

Ar cieņu,

 

 

 

<paraksts>

<vārds, uzvārds un ieņemamais amats>

 

 

 

 

* < > iekavās slīpajā drukā norādītas sadaļas, kuras informācija pieteikuma iesniedzējam jāaizpilda.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieteikuma forma pasīvajam biedram

 

(Jāizdrukā uz pieteikuma iesniedzēja veidlapas)

 

 

 

 

 

<pieteikuma parakstīšanas gads un datums>*

 

 

Latvijas Apdrošināšanas

brokeru asociācijai

Krišjāņa Barona ielā 64-10B,

Rīgā, LV-1011

 

 

Pieteikums

uzņemšanai par Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācijas pasīvo biedru

 

Lūdzu uzņemt <pieteikuma iesniedzēja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktadrese, e-pasta adrese, tālruņa un faksa numuri> par Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācijas pasīvo biedru. Apdrošināšanas brokeru nozarē strādājam <laika periods, kādu pieteikuma iesniedzējs jau strādā apdrošināšanas brokeru nozarē> un vēlamies piedalīties nozarei svarīgu jautājumu izskatīšanā, kā arī veicināt nozares attīstību Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācijas ietvaros. Iestāties Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācijā vēlamies tādēļ, ka <iestāšanās mērķis Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācijā>.

 

Pielikumā: kapitālsabiedrības reģistrācijas apliecības kopija.

 

 

Ar cieņu,

 

 

 

<paraksts>

<vārds, uzvārds un ieņemamais amats>

 

 

 

 

* < > iekavās slīpajā drukā norādītas sadaļas, kuras informācija pieteikuma iesniedzējam jāaizpilda.