Neatkarīgas konsultācijas

Neatkarīgas konsultācijas

Kā zināms vienīgie apdrošināšanas nozares dalībnieki, kuriem likums uzliek par pienākumu aizsargāt apdrošinātās personas intereses, ir apdrošināšanas brokeri. Apdrošināšanas nozares regulējums ir visai sarežģīts un nav viegli aptverams ar apdrošināšanas nozari tieši nesaistītām personām. Tieši tādēļ šajā nozarē ir izveidots apdrošināšanas brokeru institūts, kura galvenais darbības mērķis ir klienta interešu aizsardzība. Domājams, ne katrs pilnībā izlasa apjomīgos un sīkā drukā rakstītos apdrošināšanas polises noteikumus pirms parakstīt polisi. Bieži vien tas ir galvenais cēlonis apdrošināšanas atlīdzības izmaksas atteikumam, jo apdrošinātais nav ievērojis kādu apdrošināšanas polises noteikumos norādītu procedūru. Lai tā nenotiktu, Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācija iesaka, apdrošinoties izmantot apdrošināšanas brokera palīdzību, kas nesadārdzina saņemto apdrošināšanas pakalpojumu. Tikai apdrošināšanas brokeris nodrošinās vispusīgu daudzu apdrošinātāju piedāvājumu analīzi un piedāvās Jums izdevīgākos piedāvājumus. Turklāt apdrošināšanas brokeris Jūsu vietā izlasīs apdrošināšanas polises noteikumus un nodrošinās, lai visas Jūsu intereses un vajadzības apdrošināšanas polisē būtu ietvertas.

Apvienojot apdrošināšanas brokeru uzkrātās zināšanas un pieredzi, Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācija piedāvā organizēt iespēju saņemt profesionālas un kvalificētas konsultācijas šādās jomās:

  1. Konsultācijas jaunveidojamām apdrošināšanas brokeru sabiedrībām;
  2. Neatkarīga un kompetenta slēdziena sniegšana par konkrētu apdrošināšanas gadījumu;
  3. Ja esat izlēmuši izmantot piedāvātos konsultatīvos pakalpojumus, vai, lai uzzinātu vairāk par šiem konsultāciju veidiem, lūdzam kontaktēties ar Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācijas valdes priekšsēdētāju pa tālruni 28331901, vai pa e-pastu info[at]brokers.lv.

Konsultācijas jaunveidojamām apdrošināšanas brokeru sabiedrībām

Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācija var nodrošināt Jums iespēju saņemt konsultācijas, kas ietver gan mutvārdu, gan rakstveida konsultatīvus pakalpojumus, kā arī pilnas apdrošināšanas brokeru sabiedrības darbības uzsākšanai nepieciešamās dokumentācijas paketes izstrādi. Konsultācijas un izstrādātie dokumenti pilnībā atbildīs visu tiesību aktu, kā arī valsts vai pašvaldību institūciju prasībām.

Ja esat izlēmuši izmantot šos konsultatīvos pakalpojumus, vai, lai uzzinātu vairāk par šiem konsultāciju veidiem, lūdzam kontaktēties ar Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācijas valdes priekšsēdētāju pa tālruni 28331901, vai pa e-pastu info[at]brokers.lv.

Profesionāla Klienta interešu aizstāvība

Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācija var nodrošināt Jums iespēju saņemt profesionālu un kompetentu klientu interešu aizstāvību apdrošināšanas nozarē, par atlīdzības apmēru vienojoties ar konkrēto konsultāciju sniedzēju, t.sk.:

- pārstāvot apdrošinātā intereses tiesā, valsts vai pašvaldību institūcijās un jebkādās citās organizācijās, strīdos ar apdrošinātāju, kas ir saistīti ar apdrošināšanas līguma noslēgšanu, noslēgtā apdrošināšanas līguma izpildi, apdrošināšanas atlīdzības aprēķināšanu un izmaksu un citiem ar apdrošināšanu saistītiem jautājumiem;

- pārstāvot trešās personas intereses tiesā, valsts vai pašvaldību institūcijās un jebkādās citās organizācijās, visa veida strīdos ar Klientiem, kas ir saistīti ar apdrošināšanas līguma noslēgšanu, noslēgtā apdrošināšanas līguma izpildi, apdrošināšanas atlīdzības aprēķināšanu un izmaksu un citiem ar apdrošināšanu saistītiem jautājumiem.


Ja esat izlēmuši izmantot šos konsultatīvos pakalpojumus, vai, lai uzzinātu vairāk par šiem konsultāciju veidiem, lūdzam kontaktēties ar Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācijas valdes priekšsēdētāju pa tālruni 28331901, vai pa e-pastu info[at]brokers.lv.